Ako si vybrať správneho
finančného poradcu?

Finančný poradca radí za odmenu a platený je Vami. Finančný agent radí zdarma, platený je finančnou inštitúciou. Viazaný finančný agent spolupracuje s jednou konkrétnou finančnou inštitúciou. Podriadený finančný agent spolupracuje s viacerými finančnými inštitúciami. Môžeme tu zaradiť aj klientskych pracovníkov bánk, poisťovni, stavebných sporiteľní a ostatných finančných inštitúcií. Týchto všetkých nazývame ľudovo Finančný poradca
Priamo vo finančnej inštitúcií - banke, poisťovni, v maklérskej spoločnosti, u obchodníka s cennými papiermi, opýtam sa známeho, na internete
Finančný poradca vypracuje spolu s Vami dokument väčšinou nazývaný Osobná finančná analýza. Zisťuje Vaše potreby, túžby a finančné ciele.
Dôkladne preverí a porovná Vaše príjmy / výdavky. Rozanalyzuje Vaše existujúce finančné riešenia. Vyhne sa tomu, aby Vám zrušil existujúce zmluvy.
Jednoduchým vyplnením dotazníka zistí ako ste naklonený podstupovať riziko a vyberie Vám konzervatívne, vyvážené, dynamické alebo riskantné portfólio. Nikdy Vám nevyberie riskantnejšie portfólio ako ste ochotný znášať.
Aj mladý, začínajúci poradca, môže mať za sebou veľmi skúsený a silní tím senior poradcov. Naopak človek v zrelom veku, s 20 ročnými skúsenosťami v obore, nemusí byť naklonený vzdelávaniu sa v obore o nových možnostiach, používa zastarané produkty, dnes už neefektívne.
Stretnite sa s 2 - 3 poradcami a porovnajte si ako sa snažia vyriešiť vašu situáciu. Aký typ riešenia vybrali. Aké doplnkové služby ponúkajú. Napr., kde sa dá ušetriť.
Overí si vašu spokojnosť a dohliadne na to, aby boli všetky dokumenty a platby v poriadku. Pravidelne vás pozdraví. Zisťuje, či sa Vaša situácia nezmenila.
Ak ste boli spokojný s jeho službami, zdvorilo vás požiada, aby ste jeho služby odporúčili ďalej.